zamiatarka uliczna

W dniu 14.05.2021 r. zaproszono do składania ofert potencjalnych dostawców poprzez zamieszczenie na stronie zgkbraniewo.pl oraz bip.braniewo informacji o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytania ofertowego) na zakup i dostawę używanej zamiatarki chodnikowo-ulicznej.
W terminie do dnia 31.05.2021 r. wpłynęła jedna oferta, jednak nie spełniła ona wymagań ujętych w zaproszeniu.

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie
Andrzej Karpiński