amfiteatr miejski widok ogólny
Wielkość areału – 349 148,00 m2
Zieleń Miejska – to teren niezabudowany wewnątrz miasta, zajęty przez zaplanowane i utrzymane bądź naturalne zespoły roślinne.
Miejskie tereny zielone są najczęściej ogólnodostępne i spełniają wiele funkcji. Do zieleni miejskiej zaliczane są : parki, zieleńce, zieleń pasów drogowych, trawniki, klomby, cmentarze, plac zabaw, miejsce wykorzystywane do kąpieli i amfiteatr miejski.

Zieleń Miejska – Zadania:

 • Sprzątnie terenów zielonych,
 • Koszenie trawników
 • Zakładanie trawników
 • Przycinanie i formowanie żywopłotów
 • Opryski i nawożenie roślin
 • Nasadzanie roślin jednorocznych i wieloletnich wg. planu
 • Cięcia sanitarne i pielęgnacyjne roślin
 • Nasadzenia i przesadzania drzew i krzewów
 • Cięcia sekcyjne metodą alpinistyczną drzew (zamawiamy specjalistyczną firmę)
 • Wycinka drzew (odbywa się w miesiącach od połowy października do końca lutego – do dużych okazów drzew zamawiamy specjalistyczną firmę)
 • Pielęgnacja parków
amfiteart mieski zdjęcie ogólny widok przestawiające