żółta szczotka

Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie zaprasza do składania oferty cenowej na zakup i dostawę używanej zamiatarki chodnikowo - ulicznej.

 

W załączeniu:

pdfFORMULARZ OFERTOWY-ZAMIATARKA.pdf

pdfWZÓR UMOWY.pdf

pdfZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY.pdf