Ogłoszenie o konkursie na kierownicze stanowisko Głównego Księgowego

Zapytanie ofertowe na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Elbląskiej w Braniewie


 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie informuje, że znaleziona na terenie cmentarza komunalnego przy ulicy Olsztyńskiej w Braniewie kamera, na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 908) została przekazana do Starostwa Powiatowego w Braniewie.

Jednocześnie informuje się, iż samowolny montaż kamera lub innych urządzeń monitorujących na terenie cmentarzy komunalnych jest zabroniony.

Działanie takie stoi w kolizji z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i może skutkować odpowiedzialnością karną.

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Miasta Braniewa!

Zbliżający się okres zimowy to czas niskich temperatur, odczuwalnego chłodu ,zwiększonych opadów atmosferycznych i często utrudnień komunikacyjnych, które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, a nawet życia.

W imieniu Burmistrza Miasta Braniewa Pana Tomasza Sielickiego zapraszamy na wydarzenie zaplanowane na 31 października 2022 r. pn. "Zaduszki Jazzowe".