W nawiązaniu do zapytania cenowego na przestawienie pieców kaflowych w lokalach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa, umieszczonego dnia 01.10.2020 roku na stronie internetowej ZGK, Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie informuje, że do dnia 12.10.2020 roku wpłynęła jedna oferta tj. Zakład budowlano - remontowy wielobranżowy ZDUN Leszek Szykulski.