Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Miron Maruszczak.

Uzasadnienie dokonania wyboru:

 

Wybrany kandydat spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 02.07.2020 roku tj. posiada wykształcenie zgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu
o naborze, a także posiada doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się wymaganą wiedzą z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, o które się ubiega.

Dyrektor Zakladu Gospodarki Komunalnej w Braniewie
/Andrzej Karpiński/