Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO.Postępowanie prowadzone bez zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r (Dz.U. z 2019 r., poz.1843)

 

I. Zamawiający:

Gmina Miasto Braniewo Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1 ,14-500 Braniewo, NIP 582-160-78-00 zwraca się z zapytaniem ofertowym na wymianę okien w lokalach mieszkalnych stanowiących komunalny zasób Gminy Miasta Braniewa.

II. Przedmiot zamówienia:

1. Wymiana okien wraz z parapetami wewnętrznymi w lokalach mieszkalnych polega na:

  • demontażu starych okien i parapetów wraz z utylizacją,
  • montażu nowych okien, parapetów i nawietrzaków ciśnieniowych do każdego okna,
  • obróbka zamontowanych okien i parapetów.

2. Wymiary okien i parapetów mają jedynie charakter przybliżony, kształt i podział okien określono
w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Przed złożeniem oferty. Wykonawca obowiązany jest wykonać własny pomiar okien i parapetów. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna
K 1,1 – 1,3.

pdfWykaz szczegółowy będący przedmiotem zapytania .pdf

II. Termin realizacji zamówienia.

Termin wykonania usługi: do 30.09.2020 roku.

III. Oferta zawierać powinna:

  1. Wypełniony formularz oferty – zał. nr 1 do zapytania ofertowego
  2. Podpisany egzemplarz wzoru umowy – zał. nr 2 do zapytania ofertowego

IV. Kryterium wyboru oferty:

100 % najniższa cena

V. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w siedzibie biura Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie przy ul. Rzemieślniczej 1 lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 12.08.2020 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacji o zamówieniu udziela:
Jacek Gawryś tel. 55 644 29 02, tel. kom. 519651085 lub e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia.

Załączniki:

docOferta.doc

docWzór umowy.doc

 

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Andrzej Karpiński