Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie informuje, że w związku z zapytaniem ofertowym na wymianę okien w lokalach komunalnych z dnia 28.09.2021 r. do dnia 11.10.2021 r. do godziny 15.00 wpłynęła jedna oferta, tj: WIKTORIA-OKNO Grzegorz Czyżykowski, 14-500 Braniewo, Podgórze 5

 

Dyrektor

Zakładu Gospodarki Komunalnej

/Andrzej Karpiński/