W mieście Braniewie zlokalizowane są trzy cmentarze komunalne, teren trzech cmentarzy stanowi jedna nieruchomość, gdzie łączna powierzchnia cmentarzy wynosi 9,0964 ha.

1. Cmentarz u zbiegu ulicy Olsztyńskiej i Kościuszki o powierzchni 0,8580 ha. Cmentarz jest zlokalizowany w bezpośredniej bliskości dworca PKP i PKS. Udokumentowana historia początków cmentarza sięga początków XVIII wieku. Na nieruchomości zlokalizowana jest kaplica cmentarna pod wezwaniem świętego Rocha, wzniesiona w 1710 roku w stylu barokowym, w 1925 roku została przebudowana. Cmentarz od strony ulicy Olsztyńskiej otoczony jest ogrodzeniem z ceglanymi słupkami przykrytymi stylizowaną czapką betonową i kratą metalową. Drogi wewnętrzne na cmentarz stanowią alejki wyłożone kostką brukową. Cmentarz posiada jednoletnie wody z sieci wodociągowej. Na cmentarzu znajduje się 1709 miejsc grzebalnych. Lokalizacja siedziby administratora cmentarza jest oddalone od najbliższego cmentarza o ok. 1 km.

2. Cmentarz przy ulicy Morskiej, pomiędzy ulica a rzeką Pasłęką stanowi nieruchomość o powierzchni 1,5739 ha. Przed II wojną światową cmentarz ten był cmentarzem komunalnym i taką rolę pełni do dziś. Cmentarz otoczony jest ogrodzeniem z siatki na słupkach metalowych, od strony ulicy morskiej ogrodzenie stanowi zabytkowa brama wjazdowa z kratą metalową oraz mur z kamienia z kratą metalową. Drogi wewnętrzne na cmentarzu stanowią alejki wyłożone kostką brukową. Zachowany został układ zieleni wysokiej. Cmentarz posiada jedno ujęcie letnie wody z sieci wodociągowej. Na cmentarzu jest urządzonych 3,219 miejsc grzebalnych. Cmentarz przy ulicy Morskiej w całości wypełniony jest grobami, a pochówki odbywają się do grobów istniejących,  które są przede wszytkim grobami jednopoziomowymi.

3. Cmentarz przy ulicy Elbląskiej uruchomiono 23 sierpnia 1986 roku, w porównaniu z w/w cmentarzami jest on stosunkowo „młodym” obiektem. Na cmentarzu pochowanych jest 2632 osoby, cmentarz jest w ciągłej modernizacji, dlatego też istnieje możliwość rezerwacji miejsca grzebalnego pod grób ziemny bądź murowany. Alejki główne są utwardzone płytami betonowymi i częściowo trelinką, zaś drogi pomiędzy grobami stanowią alejki ziemne. Cmentarz posiada dwa letnie ujęcia wody z sieci wodociągowej. Przed bramą główną znajduje się parking o utwardzonej nawierzchni.