1. Lokalizacja: Braniewo, ul. Elbląska 

2. Data założenie cmentarza: 1945r.
3. Data ukończenia rozszerzenia cmentarza: 1951r.
4. Data ukończenia urządzenia: 1957
3. Obszar: 6,5 ha
4. Ilość mogił na cmentarzu 270
w tej liczbie zbiorowych 250
— indywidualnych 20
5. Ilość pochowanych na cmentarzu (mogile zbiorowej) 31.217 osób
(w tym jeden pochowany w 2009r.)
w indywidualnych 20 osób. W sumie 31.237 osób.
8. Na dzień obecny do rejestru imiennego wpisanych jest 4054 osób.
9. Żołnierze ekshumowani byli z:
pow. Braniewo (1952) 20.122
pow. Górowo Ił. (1952) 3672
pow. Pasłęk (1952) 4123
woj. Warszawskiego (1952) 4
pow. Bartoszyce (1952) 1812
pow. Iława (1953) 661
pow. Olsztyn (1953) 1
pow. Kętrzyn (1953) 16
Barczewo pow. Olsztyn (1953) 2
pow. Reszel (1953) 1
pow. Nidzica (1953) 7
pow. Szczytno (1953) 53
pow. Braniewo (1953) 762