Wyniki i zapytanie dostępne w załącznikach na stronie BIP

I. Zamawiający:

Gmina Miasto Braniewo Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo, NIP 582-160-78-00

zwraca się z zapytaniem ofertowym na wymianę okien w lokalach mieszkalnych stanowiących komunalny zasób Gminy Miasta Braniewa.

II. Przedmiot zamówienia:

1. Wymiana okien wraz z parapetami wewnętrznymi w lokalach mieszkalnych polega na:

- demontażu starych okien i parapetów wraz z utylizacją,

- montażu nowych okien, parapetów i nawietrzaków ciśnieniowych do każdego okna,

- obróbka zamontowanych okien i parapetów.

2. Wymiary okien i parapetów mają jedynie charakter przybliżony, kształt i podział okien określono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Przed złożeniem oferty Wykonawca obowiązany jest wykonać własny pomiar okien i parapetów. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna K 1,1 – 1,3.

III. Termin realizacji zamówienia.

Termin wykonania usługi: do 30.10.2022 r.

IV. Oferta zawierać powinna:

1. Wypełniony formularz oferty – zał. nr 1 do zapytania ofertowego

2. Podpisany egzemplarz wzoru umowy – zał. nr 2 do zapytania ofertowego

V. Kryterium wyboru oferty:

100 % najniższa cena

VI. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w siedzibie biura Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie przy ul. Rzemieślniczej 1 lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31.08.2022 r. do godz. 15.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacji o zamówieniu udziela:

Jacek Gawryś tel. 55 644 29 02, tel. kom. 512 176 480

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia.