Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia obejmującego: “Przestawienie pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych”.
(
wyniki dostępne w załącznikach na stronie BIP)

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gmina Miasta Braniewa - Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: “Przestawienie pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych ”.

I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przestawianie pieców kaflowych w lokalach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa.
Szczegółowy zakres, termin rozpoczęcia i zakończenia prac zostanie określony indywidualnie do potrzeb Zamawiającego.
II. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2022 r.
III. Wymagania względem Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przepisami Prawa budowlanego, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
IV. Oferta zawierać powinna
1. Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Podpisany projekt umowy.
V. Kryterium wyboru oferty
Najniższa cena za 1 m3 (uśredniona cena zgodnie z rozdziałem 10, tablica 1001 KNR)
VI. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć na adres Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14.06.2022 r.
VII. Warunki płatności:
21 dni od dnia złożenia faktury w sekretariacie ZGK po każdorazowym wykonaniu prac na poszczególnych lokalach oraz podpisaniu protokołu odbioru.
VIII. Informacji o zamówieniu udziela
Majster d/s technicznych Pan Jacek Gawryś pod nr tel. 55 644 29 02,
tel. kom. 512 176 480 lub e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
IX. Postanowienia końcowe:
1. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, może przeprowadzić negocjację z Wykonawcami, którzy złożyli dwie najkorzystniejsze oferty.
5. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.