I. Zamawiający:

Gmina Miasto Braniewo Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie
ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo
NIP 582-160-78-00

zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup traktorka ogrodowego. (wyniki w załączeniu w ogłoszeniu na bip)