Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie informuje, że w związku z ogłoszonym konkursem na kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Braniewie, do dnia 24.11.2021 r. nie wpłynęła żadna oferta na w/w stanowisko.

 

Dyrektor

Zakładu Gospodarki Komunalnej

/Andrzej Karpiński/