W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert z dnia 4.11.2021 r. na przyłącze węzła ciepłowniczego do sieci miejskiej dla trzech lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Braniewo w budynku wielorodzinnym przy ul. Sikorskiego 28 w Braniewie, oferty złożyło dwóch Wykonawców, tj.:

 

  1. Usługi Hydrauliczne Hydroziem Kamil Ziemniak
    Oferowana cena brutto: 46 688,28 zł brutto
  2. Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Stanisław Kurto
    Oferowana cena brutto: 47 565,77 zł brutto

Z uwagi na fakt, że Usługi Hydrauliczne Hydroziem Kamil Ziemniak zaoferował najniższą ofertę cenową za wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wybiera w/w ofertę jako najkorzystniejszą.

 

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Braniewie
Andrzej Karpiński