I. Zamawiający:

Gmina Miasto Braniewo Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo, NIP 582-160-78-00

 

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przyłącze węzła ciepłowniczego do sieci miejskiej dla trzech lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Braniewo w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sikorskiego 28 w Braniewie.

II. Termin realizacji zamówienia.

Termin wykonania usługi: od 16.11.2021 r. do 10.12.2021 r.

III. Wymagania względem Wykonawcy

1. Przed złożeniem oferty wymagane jest zapoznanie się z projektem technicznym przyłącza węzła c.o.

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przepisami Prawa Budowlanego, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

IV. Oferta zawierać powinna:

1. Kosztorys ofertowy sporządzony dla każdego lokalu osobno.

2. Wypełniony formularz oferty – zał. nr 1 do zapytania ofertowego

3. Podpisany egzemplarz wzoru umowy – zał. nr 2 do zapytania ofertowego

V. Kryterium wyboru oferty:

100 % najniższa cena

VI. Informacji o zapytaniu udziela:

Majster ds. technicznych Jacek Gawryś tel. 55 644 29 02, tel. kom. 512 176 480

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w siedzibie biura ZGK w Braniewie przy ul. Rzemieślniczej 1 lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15.11.2021 r.
do godz. 12.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Warunki płatności:

21 dni od dnia złożenia faktury w sekretariacie ZGK po podpisaniu protokołu odbioru na poszczególne lokale.

IX. Postanowienia końcowe:

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, może przeprowadzić negocjację z Wykonawcami, którzy złożyli dwie najkorzystniejsze oferty.

3. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

pdfformularz-ofertowy-zal-1.pdf

pdfwzor-umowy-zal-2.pdf

                                                                                               Dyrektor

                                                                             Zakładu Gospodarki Komunalnej

                                                                                        Andrzej Karpiński