Dnia 26.07.2021 roku zaproszono do udziału potencjalnych wykonawców na „Przygotowanie terenu pod kwatery do celów grzebalnych na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Elbląskiej
w Braniewie.” poprzez zamieszczenie na stronie zgkbraniewo.pl informacji o zamiarze udzielenia zapytania cenowego. Do dnia 09.08.2021 roku wpłynęła tylko jedna oferta: Rejonowy Związek Spółek Wodnych ZESM w Braniewie

 

DYREKTOR ZGK
/Andrzej Karpiński/