W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na przestawienie pieców kaflowych w lokalach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa, umieszczone dnia 13.07.2021 r. na stronie internetowej ZGK, Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie informuje, że do dnia 23.07.2021 r. wpłynęła jedna oferta tj. Zakład budowlano - remontowy wielobranżowy ZDUN Leszek Szykulski.

 

W związku z tym z w/w Wykonawcą zostanie podpisana stosowna umowa na wykonanie prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dyrektor

Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Braniewie

Andrzej Karpiński