kalkulator

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Gospodarki Komunalnej w Braniewie, wybrany został kandydat: Janusz Janowiak zam. Frombork. Uzasadnienie: kandydat spełniał wymagania formalne do pracy na w/w stanowisku.

 

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie
Andrzej Karpiński