kalkulator i dokumenty na stole

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie informuje, że w związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Braniewie, do dnia 22.01.2021 r. wpłynęła jedna oferta na w/w stanowisko. Kandydat spełniał wymagania formalne jednak po przeprowadzonych rozmowach wycofał swoją ofertę.

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie
Andrzej Karpiński