pilarz tnie pień drzewa

Dnia 11.01.2021 roku zaproszono do udziału potencjalnych wykonawców na Wykonanie usługi wycinki i korekty drzew na terenie miasta Braniewa poprzez zamieszczenie na stronie zgkbraniewo.pl oraz bip.braniewo informacji o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytania ofertowego) - Zapytanie ofertowe ZGK.271.1.2021.SM.

 

Do dnia 22.01.2021 roku wpłynęły następujące oferty:

  1. Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Sp. z o.o. Sp.k., 39-540 Baranów Sandomierski – 29000,00 zł
  2. ARBOR Sp. z o.o., 80-043 Gdańsk – 20200,00 zł
  3. Zakład Urządzania i Utrzymania Zielni Miejskiej Józef Przywoźny, Adrian Konczanin, 14-100 Ostróda – 17604,00 zł
  4. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe TETRA – DREW Wojciech Woliński, 82-300 Elbląg – 20300,00 zł
  5. MELGRAF Krzysztof Baranowski, 11-010 Barczewo – 11000,00 zł
  6. Agroturystyka Gospodarstwo Rolne Wiesław Ciarciński, 14-106 Szyldak – 8700,00 zł

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

  • Agroturystyka Gospodarstwo Rolne Wiesław Ciarciński, 14-106 Szyldak – 8700,00 zł

*cenny netto

DYREKTOR ZGK
/Andrzej Karpiński/