Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie informuje, że w związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Braniewie, do dnia 26.10.2020 roku nie wpłynęła żadna oferta na w/w stanowisko.

 

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie
Andrzej Karpiński