piec kaflowy w pomieszczeniu

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro (postępowanie prowadzone bez zastosowania procedur na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami), Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: “Przestawienie pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w ilości 4 sztuk”.

 

Załączniki:

doczapytanie-ofertowe.doc

docprojekt-umowy.doc

docformularz-ofertowy.doc