Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie , w jego imieniu z-c PLW Jadwiga Marchewa , po spotkaniu w amfiteatrze przy mokrej fosie wspólnie z dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie Panem Andrzejem Karpińskim i pracownikiem Panem Jackiem Gawrysiem pragnie uspokoić mieszkańców Braniewa , że nie ma żadnego zagrożenia , w tym epizootycznego, dla ptaków pochodzącego od wody znajdującej się w fosie .

Stwierdzono tylko padłe gołębie w liczbie kilkunastu , nie stwierdzono upadków innych gatunków ptactwa , w tym kaczek , które licznie przebywają w mokrej fosie.

 

Kaczki nadal prawidłowo startują do lotu i lądują na wodzie i mają się dobrze . Upadków gołębi nie należy kojarzyć z wodą w fosie , lecz z tym , że chore gołębie przylatują tutaj w celu napicia się wody .

Nie jest zdiagnozowany obecnie żaden drobnoustrój powodujący chorobę zakaźną i zaraźliwą wyłącznie u gołębi. Wspólnie ustalono , że padłe gołębie zostaną w reprezentatywnej ilości wysłane do badania do PIBPIWet w Puławach .

Z-ca PLW w Braniewie Jadwiga Marchewa