amfiteatr miejski w Braniewie

W związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi w sprawie padłych ptaków na terenie Amfiteatru Miejskiego w Braniewie informujemy o bezwzględnym zakazie dokarmiania ptactwa - kaczek i gołębi.

Jednocześnie ze względów bezpieczeństwa zakazuje się korzystania z wody przy fontannie min. kąpieli.

Zakazy obowiązują od dnia 20 sierpnia 2020 roku do odwołania.