ścięte drzewa ułożone w metry

Dnia 02.01.2020 roku zaproszono do udziału potencjalnych wykonawców na
Wykonanie usługi wycinki i korekty drzew na terenie miasta Braniewa poprzez zamieszczenie na stronie zgkbraniewo.pl oraz bip.braniewo informacji o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytania ofertowego) - Zapytanie ofertowe Nr 1/01/2020

Do dnia 09.01.2019 roku wpłynęły następujące oferty:

  • FHU ABRO KRZYSZTOF JUREK , 82-522 Sadlinki– 56 800, 00 zł*
  • MAR – PIL s.c. , 08-110 Siedlce – 59 000,00 zł*
  • AGROTURYSTYKA GOSPODARSTWO ROLNE , 14-106 Szyldak – 28 300,00 zł*
  • ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH – 82-316 Milejewo – 58 500,00 zł*
  • APPA TEAM , 00-544 Warszawa – 34 980,00 zł*
  • GREEN DECO sp. z o.o. , 80-043 Gdańsk – 50 019,00 zł*
  • SIAL sp. jawna – 71-531 Szczecin – 47 600,00 zł*
  • PRZEDSIĘBIORSTWO UTRZYMANIA DRÓG I URZĄDZEŃ WODNYCH - 11-220 Górowo Iławeckie – 44 200,00 zł*

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

  • Agroturystyka Gospodarstwo Rolne , 14-106 Szyldak

* ceny netto

DYREKTOR ZGK
/Andrzej Piróg/