rury hydrauliczne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonania napraw, konserwacji, usuwaniu awarii i niezbędnych modernizacji dot. instalacji wod-kan, c.w.u. oraz centralnego ogrzewania w budynkach i lokalach zamieszkałych wraz z robotami towarzyszącymi w ramach obsługi nieruchomości własnych (gminnych) wg wskazań Zamawiającego.

doczapytanie_o_cen_na_usugi_hydrauliczne.doc

docinformacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.doc