śmietniki na cmentarzu

W dniu 03.12.2019 roku zaproszono do udziału potencjalnych wykonawców poprzez zamieszczenie na stronie abkbraniewo.pl oraz bip.baniewo informacji o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytania ofertowego) na:

Wywóz stałych nieczystości komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych w Braniewie: „Olsztyńska” zlokalizowany przy ulicy Olsztyńskiej, „Morska” zlokalizowany przy ulicy Morskiej, „Elbląska” zlokalizowany przy ulicy Elbląskiej oraz bazy należącej do ABK zlokalizowanej przy ulicy Rzemieślniczej 1 w Braniewie.


W terminie do dnia 20.12.2019 roku wpłynęły poniższe oferty:

1. CLEANER Zakład sprzątania sp.j. ul. Mazurska 10, 82-300 Elbląg

cena jednego wywozu nieczystości :- 1 800,00 zł netto


2. EMPEGIEKA Spółka z o.o. ul. Morska 55, 14-500 Braniewo

cena jednego wywozu nieczystości: - 850,00 zł netto


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

EMPEGIEKA Spółka z o.o. ul. Morska 55, 14-500 Braniewo, która zaproponowała najniższą cenę netto za jednorazowy wywóz nieczystości


DYREKTOR ABK /Andrzej Piróg/